Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning och forskning
         10. Utveckling av landsbygden
         40. Naturresursekonomi
            (63.) Forststyrelsen
         64. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager

Statsbudgeten 2017

44. Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 56 230 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av stöd som beviljas med stöd av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996) och den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (34/2015).

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Fullmakt

År 2017 får stödbeslut enligt den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (34/2015) fattas till ett belopp av högst 59 000 000 euro. Om en del av bevillningsfullmakten för 2016 är oanvänd, får stödbeslut om den oanvända delen fattas 2017.

Förklaring:Med anslaget främjas hållbar vård och användning av skogar genom att stöd beviljas för skogsvårds- och grundförbättringsarbeten i privata skogar.

Ett nytt stödsystem enligt den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk trädde i kraft den 1 juni 2015. I det nya stödsystemet har man minskat de arbetsslag som stöds och sett över stödvillkoren och stödnivåerna.

I fråga om de arbeten som genomförs med anslaget är den direkta effekten på sysselsättningen ca 2 500 årsverken.

Fördelningen av anslaget och utgifter som bevillningsfullmakten föranleder staten (mn euro)

  2017 2018 2019 2020 2021 Sammanlagt fr.o.m. 2017
             
Förbindelser som ingåtts före 2017 30,88 15,15 9,03 4,00   59,06
Förbindelser 2017 25,35 20,00 10,00 2,00 1,65 59,00
Sammanlagt 56,23 35,15 19,03 6,00 1,65 118,06

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring (främjande av skogsvårds- och grundförbättringsarbeten) 1 000
Sammanlagt 1 000

2017 budget 56 230 000
2016 II tilläggsb. 8 444 000
2016 budget 55 230 000
2015 bokslut 57 710 596