Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning och forskning
         10. Utveckling av landsbygden
              (42.) Vissa ersättningar
              44. Kompensationsersättningar
         40. Naturresursekonomi
            (63.) Forststyrelsen
         64. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager

Statsbudgeten 2017

(42.) Vissa ersättningar (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Förklaring:Det föreslås att momentet och anslaget under det slopas i budgeten.

Ersättningar enligt lagen om ersättande av skördeskador kan fortfarande betalas för 2015 års skördeskador. Till momentet i budgeten för 2016 fogades det ett anslag för ersättande av skördeskador under 2015, som var större än genomsnittet. Genom tilläggsanslaget säkerställde man att det skulle finnas ett tillräckligt anslag för att ersätta alla de skador som uppkommit under tiden för ersättningssystemet.


2016 budget 4 500 000
2015 bokslut 3 630 000