Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning och forskning
         10. Utveckling av landsbygden
              (42.) Vissa ersättningar
              44. Kompensationsersättningar
         40. Naturresursekonomi
            (63.) Forststyrelsen
         64. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager

Statsbudgeten 2017

40. Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 335 400 000 euro.

Anslaget får användas

1) till nationellt stöd enligt lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001) (nationellt stöd till södra Finland, nordligt stöd, annat stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen)

2) till betalning av stöd som beviljats 2016 och tidigare år.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Fullmakt

Stödbeslut som fattas 2017 får föranleda utgifter för nordligt stöd på högst 30 000 000 euro som betalas av anslagen för 2018 och senare år.

Förklaring:Syftet med det nationella stödet för jordbruket och trädgårdsodlingen är att komplettera EU:s stödsystem (EU:s inkomststöd, kompensationsersättningarna, miljöersättningen och ersättningarna för djurens välbefinnande) samt att för sin del trygga jordbrukets och trädgårdsodlingens verksamhetsförutsättningar och produktionens lönsamhet samt bevarandet av landsbygdens livskraft.

Nationellt stöd till södra Finland betalas för svin- och fjäderfähushållning samt trädgårdsodling i stödområdena A och B på grundval av det stödprogram som kommissionen godkände år 2013.

Nordligt stöd betalas i mellersta och norra Finland (stödområde C) för husdjursskötsel, trädgårdsodling, växtodling och vissa andra objekt på basis av ett långsiktigt system för nordligt stöd som kommissionen godkände 2009. Av anslaget betalas dessutom vissa andra nationella stöd.

I anslaget har 10 000 euro beaktats för att användas till stöd som särskilt riktas till gårdar som gjort investeringar.

Den beräknade fördelningen av det nationella stödet för jordbruket och trädgårdsodlingen på olika objekt under 2015—2017 samt en uppskattning av utgifter som överförs att betalas av följande års anslag (mn euro)

  2015
utfall
2016
uppskattning
2017
uppskattning
       
Stöd för årets produktion sammanlagt 332,1 322,3 335,4
   Nationellt stöd till södra Finland 28,9 27,0 25,1
   Nordligt stöd 296,5 285,7 294,7
   Övriga nationella stöd 6,7 9,6 15,6
Stödutgifter som hänför sig till de tidigare åren betalas av anslaget för respektive år - - -
Fullmakt i budgeten 30,0 30,0 30,0

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakter föranleder (mn euro)

  2017 2018 2019 2020 2021 Sammanlagt fr.o.m. 2017
             
Förbindelser 2017 4,3 25,7 - - - 30,0

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Förbättrande av lönsamhetsläget inom jordbruket 6 700
Tillägg som ingår jordbrukets krispaket 2016 10 000
Ändring i regeringens beslut om utgiftsbesparingar -3 000
Sammanlagt 13 700

2017 budget 335 400 000
2016 budget 321 700 000
2015 bokslut 324 750 000