Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
            (30.) Vuxenutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete
              52. Vissa understöd

Statsbudgeten 2017

52. Vissa understöd (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 1 500 000 euro.

Anslaget får användas till

1) stöd för kultur- och språkboverksamhet på enaresamiska, skoltsamiska och nordsamiska

2) främjande av ungas företagar-, ekonomi- och arbetslivskompetens.

Förklaring:För stöd till kultur- och språkboverksamhet utanför Sameområdet anvisas 200 000 euro under moment 29.91.50.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Samernas kultur- och språkboverksamhet 700 000
Främjande av ungas företagar-, ekonomi- och arbetslivskompetens 800 000
Sammanlagt 1 500 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Finansieringen av främjandet av ungas företagar-, ekonomi- och arbetslivskompetens, varav 400 000 euro utgörs av en överföring från moment 29.10.20 och 400 000 euro av en överföring från moment 29.20.21. 800
Sammanlagt 800

Momentets rubrik har ändrats.


2017 budget 1 500 000
2016 budget 700 000
2015 bokslut 400 000