Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
            (30.) Vuxenutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete
              52. Vissa understöd

Statsbudgeten 2017

51. Verkstadsverksamhet för unga och uppsökande ungdomsarbete (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas19 523 000 euro.

Anslaget får användas till

1) stöd till verkstadsverksamhet för unga och uppsökande ungdomsarbete

2) betalning av utgifter och understöd för genomförandet av projektet Ungdomsgarantin ändras i riktning mot en kollektiv garanti.

Förklaring:För stödjande av uppsökande ungdomsarbete anvisas det 7 127 000 euro under moment 29.91.50.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Stöd till verkstadsverksamhet 13 500 000
Stöd till uppsökande ungdomsarbete 4 523 000
Genomförande av spetsprojektet Ungdomsgarantin ändras i riktning mot en kollektiv garanti 1 500 000
Sammanlagt 19 523 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Kompetens och utbildning: Ungdomsgarantin ändras i riktning mot en kollektiv garanti -500
Utvecklande av verkstadsverksamheten för unga och det uppsökande ungdomsarbetet 4 500
Nivåförändring -4 150
Sammanlagt -150

2017 budget 19 523 000
2016 budget 19 673 000
2015 bokslut 21 000 000