Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
            (30.) Vuxenutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2017

57. Måltidsstödet till högskolestuderande (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 31 456 000 euro.

Anslaget får användas till

1) betalning av understöd för studentrestauranger i Finland i syfte att sänka priset på måltiderna för studerande som avlägger lägre eller högre högskoleexamen i en finsk högskola, studerande som avlägger en yrkeshögskoleexamen eller högre yrkeshögskoleexamen och studerande som deltar i yrkesinriktade fortbildningsprogram, specialiseringsutbildningsprogram eller tilläggsundervisning för yrkes- eller tjänstebehörighet som ordnas vid högskolor 1,94 euro per måltid

2) betalning av extra understöd för den som förestår en studentrestaurang som finns i någon annan lokal än högskolans lokaler, högst 1 euro per måltid för vilken måltidsstöd betalas, dock högst det belopp som motsvarar lokal- och anläggningskostnaderna för måltiderna för de studerande.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Måltidsstödet för högskolestuderande 29 256 000
Extra understöd för studentrestauranger 2 200 000
Sammanlagt 31 456 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Tidsbestämd ökning av nybörjarplatserna samt ändring av stödet för polisutbildningen till ett studiestöd på högre nivå 45
Sammanlagt 45

2017 budget 31 456 000
2016 budget 31 411 000
2015 bokslut 30 796 947