Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
            (30.) Vuxenutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2017

55. Studiepenning och bostadstillägg (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 655 381 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av studiepenning och bostadstillägg till studiestöd enligt lagen om studiestöd (65/1994).

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Studiepenning för högskolestuderande 350 381 000
Studiepenning för studerande vid andra läroanstalter 153 000 000
Bostadstillägg 152 000 000
Sammanlagt 655 381 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Strukturell ändring av studiestödet (L1243/2013) 1 354
Studerande vid Polisyrkeshögskolan börjar omfattas av stödet (L 1164/2013) 522
Studiestödsreformen (HO 2015) -46 400
Tidsbestämd ökning av nybörjarplatserna inom högskoleutbildningen (2014-2015) -1 400
Överföring av studerande till det allmänna bostadsbidraget -115 000
Sammanlagt -160 924

2017 budget 655 381 000
2016 budget 816 305 000
2015 bokslut 764 374 188