Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
            (30.) Vuxenutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2017

01. Omkostnader för besvärsnämnden för studiestöd (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 621 000 euro.

Förklaring:Besvärsnämnden för studiestöd är första besvärsinstans i studiestödsärenden. Antalet klagomål som blir anhängiga år 2017 uppskattas vara cirka 3 000. Den genomsnittliga behandlingstiden för klagomålen är högst 5,5 månader.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -6
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -3
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -1
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -8
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -4
Temporär sänkning av StPL-avgiften -6
Sammanlagt -28

2017 budget 621 000
2016 II tilläggsb. -6 000
2016 budget 649 000
2015 bokslut 700 000