Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
            (30.) Vuxenutbildning
              02. Arkivverkets omkostnader
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2017

89. Statlig finansiering för universitetens kapitalplaceringar (fast anslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 150 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av universitetens kapitalplaceringar. Ett villkor för att få använda anslaget fullt ut är att det sammanlagda beloppet av privata finansierares kapitalplaceringar i universiteten är minst 50 000 000 euro och att statsrådet har godkänt att de privata kapitalplaceringarna berättigar till statens medfinansiering.

Förklaring:Anslaget grundar sig på antagandet om statens finansiella investeringar i universiteten år 2017. Staten har berett sig på att förse universiteten med ett trefaldigt kapital i förhållande till det privata kapital som de samlar in, dock högst 150 miljoner euro. Den insamling av privat kapital som ska beaktas vid behandlingen av den statliga medfinansieringer sker under tiden 1.11.2014—30.6.2017. Besluten om den statliga medfinansieringen fattas under ett och samma tillfälle i slutet av 2017. Om beloppet av de privata donationerna är mindre än 50 miljoner euro, blir en del av reservationen för den statliga medfinansieringen oanvänd.

Anslaget står utanför ramen.


2017 budget 150 000 000