Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
            (30.) Vuxenutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2017

02. (29.10.02 och 29.30.20, delvis) Studentexamensnämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 3 285 000 euro.

Förklaring:

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 8 371 9 692 10 443
Bruttoinkomster 6 735 7 158 7 158
Nettoutgifter 1 636 2 534 3 285
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 1 426    
— överförts till följande år 2 260    

De nettobudgeterade inkomsterna samlas in i enlighet med undervisnings- och kulturministeriets förordning om studentexamensnämndens avgiftsbelagda prestationer (908/2010).

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Övergång till elektronisk studentexamen (överföring från moment 29.10.01) 100
Övergång till elektronisk studentexamen (överföring från moment 29.10.30) 700
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -1
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -4
Löneglidningsbesparing -1
Lönejusteringar 2
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -20
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -9
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -1
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -5
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -3
Temporär sänkning av StPL-avgiften -4
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -3
Sammanlagt 751

2017 budget 3 285 000
2016 II tilläggsb. -4 000
2016 budget 2 534 000
2015 bokslut 2 470 000