Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2017

95. Prestationer i samband med statsborgen (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 800 000 euro.

Anslaget får användas till prestationer föranledda av den borgen som ställts för stiftelsen Pietari-säätiö.

Förklaring:Behovet av anslag föranleds av eventuella prestationer till följd av en borgen på 10 miljoner euro ställd till stiftelsen Pietari-säätiö den 21 augusti 2008 och en borgen på 3,5 miljoner euro ställd den 17 september 2009.

Stiftelsen Pietari-säätiö driver Finlands institut i S:t Petersburg. Stiftelsen har råkat i ekonomiska svårigheter i och med att den grundliga renoveringen av Finlandshuset, som stiftelsen svarar för, blev dyrare än beräknat.


2017 budget 800 000
2016 II tilläggsb. 2 400 000
2016 budget 800 000
2015 bokslut 780 428