Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2017

87. Finlands andel av grundkapitalet för Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 11 030 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av Finlands betalningsandel 2017 för tecknandet av grundkapital i Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar till ett belopp av 12 420 000 US-dollar vars motvärde är ca 11 030 000 euro.

Förklaring:Motvärdena under momentet har beräknats enligt valutakursen EUR/USD 1,1263 per den 22 april 2016.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Kursdifferens vid tecknandet av grundkapital 30
Sammanlagt 30

Anslaget står utanför ramen.


2017 budget 11 030 000
2016 budget 11 000 000