Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
         90. Stöd till kommunerna
              41. Energiskattestöd

Statsbudgeten 2017

41. Energiskattestöd (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 251 000 000 euro.

Anslaget får användas till följande stöd och återbäringar som betalas via punktskattesystemet:

1) stöd till jordbruket

2) skatteåterbäring till energiintensiva företag.

Förklaring:Anslaget grundar sig på följande författningar:

1) stöd till jordbruket: lagen om återbäring av punktskatt på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket (603/2006)

2) skatteåterbäring till energiintensiva företag: lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (8 a §, 1168/2002).

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
1. Stöd till jordbruket 33 000 000
2. Skatteåterbäring till energiintensiva företag 218 000 000
Sammanlagt 251 000 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Preciserad uppskattning -4 000
Sammanlagt -4 000

2017 budget 251 000 000
2016 budget 255 000 000
2015 bokslut 238 915 510