Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
              30. Avräkning till Åland
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2017

33. Återbäring av intäkterna av lotteriskatten till landskapet Åland (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 13 000 000 euro.

Anslaget får användas till återbäring av intäkterna från lotteriskatten till landskapet Åland.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring 1 000
Sammanlagt 1 000

2017 budget 13 000 000
2016 budget 12 000 000
2015 bokslut 9 995 531