Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2017

22. Stöd till digitalisering av offentliga tjänster (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 21 672 000 euro.

Anslaget får användas till

1) planering, utveckling och genomförande av projekt som stöder digitalisering och förutsättningarna för den

2) behovsprövade statsunderstöd för planering, utveckling och genomförande av projekt som stöder digitalisering

3) avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst 25 årsverken.

Förklaring:Avsikten är att anslaget ska användas för främjande av den digitalisering av offentliga tjänster som är ett av regeringens spetsprojekt, i synnerhet för utveckling av processer som har störst genomslag utifrån ansökningar från organisationer inom den offentliga sektorn. Anslaget får även användas för att skapa förutsättningar för digitalisering.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
YTI-projektet (överföring till moment 28.70.01) -3 000
Nivåförändring 27
Sammanlagt -2 973

2017 budget 21 672 000
2016 II tilläggsb. -10 850 000
2016 I tilläggsb. -9 870 000
2016 budget 24 645 000