Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2017

20. Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 55 580 000 euro.

Anslaget får användas

1) till anskaffning av informationsförvaltningsprojekt, forskning och undersökningar som syftar till att främja produktiviteten inom den offentliga förvaltningen samt till anskaffning av utbildningstjänster och andra tjänster

2) till utveckling av centrala datasystemprojekt inom förvaltningsområdena

3) till avlönande av personal motsvarande högst 25 årsverken i uppgifter för viss tid.

Förklaring:Anslaget är avsett att användas till finansiering av sådana projekt som ökar produktiviteten inom förvaltningen och för vars del finansministeriet och respektive ministerium har ingått ett samarbetsavtal som gäller ökning av produktiviteten och realisering av produktivitetsvinsterna. Genom att de datasystem som används i ministerierna, ämbetsverken och inrättningarna moderniseras och funktionerna automatiseras kan produktiviteten förbättras, övergången till elektronisk kommunikation främjas och föråldrade system ersättas. Anslaget får även användas till utveckling av centrala datasystemprojekt som ökar produktiviteten och till utveckling av datasystem som är avsedda att användas gemensamt inom statsförvaltningen.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Datasystemet Erica (finansieringen 2016) (överföring från moment 26.30.02) 3 500
Datasystemet Erica (finansieringen 2017) (överföring till moment 26.30.02) -310
Eviras projekt som gäller den offentliga förvaltningens gemensamma användargränssnitt för miljö- och hälsoskyddet (finansiering 2016) (överföring från moment 30.20.02) 866
Eviras projekt som gäller den offentliga förvaltningens gemensamma användargränssnitt för miljö- och hälsoskyddet (finansiering 2017) (överföring till moment 30.20.02) -1 194
Ibruktagande av de gemensamma IKT-tjänsterna (harmoniseringsprojekt) (finansieringen 2016) (överföring från moment 25.01.22) 1 935
Ibruktagande av de gemensamma IKT-tjänsterna (harmoniseringsprojekt) (finansieringen 2017) (överföring till moment 25.01.22) -2 184
Inbyggd programvara och programreform för Skatteförvaltningen (finansieringen 2016) (överföring från moment 28.10.01) 18 700
Inbyggd programvara och programreform för Skatteförvaltningen (finansieringen 2017) (överföring till moment 28.10.01) -24 000
Informationssystemprojektet inom utsökningsväsendets strukturreform (URA ICT) (finansieringen 2016) (överföring från moment 25.20.01) 5 384
Informationssystemprojektet inom utsökningsväsendets strukturreform (URA ICT) (finansieringen 2017) (överföring till moment 25.20.01) -2 899
Klientdatasystemprojektet (Roti) (finansieringen 2016) (överföring från moment 25.40.01) 3 200
Klientdatasystemprojektet (Roti) (finansieringen 2017) (överföring till moment 25.40.01) -3 500
Migrationsverkets projekt ”Ett smart digitalt ämbetsverk” (finansieringen 2017) (överföring till moment 26.40.01) -2 000
Myndigheternas fältledningssystem (finansieringen 2016) (överföring från moment 26.10.21) 3 000
Polisstyrelsens VITJA-projekt (finansiering 2017) (överföring till moment 26.10.01) -4 000
Projektet Envibase för utvecklande av anskaffning, lagring och distribution av miljöinformation (finansieringen 2016) (överföring från moment 35.01.04) 2 270
Projektet Envibase för utvecklande av anskaffning, lagring och distribution av miljöinformation (finansieringen 2017) (överföring till moment 35.01.04) -1 640
Projektet för att höja skyddspolisens prestationsförmåga (finansiering 2016) (överföring från moment 26.10.02) 3 275
Projektet för att höja skyddspolisens prestationsförmåga (finansiering 2017) (överföring till moment 26.10.02) -5 950
Projektet för förvaltningsdomstolarnas system för verksamhetsstyrning och dokumenthantering (HAIPA) (finansiering 2016) (överföring från moment 25.10.03) 1 441
Projektet för förvaltningsdomstolarnas system för verksamhetsstyrning och dokumenthantering (HAIPA) (finansiering 2017) (överföring till moment 25.10.03) -5 680
Projektet för statsrådets digitala skrivbord (finansiering 2017) (överföring till moment 23.01.01) -1 060
Projektet för statsrådets gemensamma ärendehantering (finansiering 2016) (överföring från moment 23.01.01) 400
Projektet för statsrådets gemensamma ärendehantering (finansiering 2017) (överföring till moment 23.01.01) -3 400
Projektet för vidareutveckling av det elektroniska systemet för hantering av utlänningsärenden (UMA) (UMA4) (finansieringen 2016) (överföring från moment 26.40.01) 1 000
Totalreformen av tullklareringssystemen (investeringsutgifter för IKT-anskaffning) (finansieringen 2016) (överföring från moment 28.10.02) 5 400
Totalreformen av tullklareringssystemen (investeringsutgifter för IKT-anskaffning) (finansieringen 2017) (överföring till moment 28.10.02) -11 650
Utbildningsstyrelsens elektroniska system för hantering av elev-, studerande- och examensuppgifter (tid. Registret för verifierat kunnande (finansieringen 2016) (överföring från moment 29.01.02) 880
Utbildningsstyrelsens elektroniska system för hantering av elev-, studerande- och examensuppgifter (tid. Registret för verifierat kunnande (finansieringen 2017) (överföring till moment 29.01.02) -1 288
Åklagarväsendets och de allmänna domstolarnas databank (AIPA) (finansieringen 2016) (överföring från moment 25.10.03) 6 000
Åklagarväsendets och de allmänna domstolarnas databank (AIPA) (finansieringen 2017) (överföring till moment 25.10.03) -3 100
Nivåförändring 36 985
Sammanlagt 20 381

2017 budget 55 580 000
2016 II tilläggsb. -7 000 000
2016 budget 35 199 000
2015 bokslut 9 655 000