Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2017

02. Datasystem för statens ekonomi-, personal- och lokalförvaltning (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 5 300 000 euro.

Anslaget får användas för utveckling, anskaffning och genomförande av processer och datasystem för sådan ekonomi-, personal- och lokalförvaltning som betjänar statsförvaltningen.

Förklaring:Dimensioneringen av anslaget minskar till mindre än hälften av nivån för 2016 eftersom idrifttagningen av Kieku-systemet upphör. Anslaget är avsett att användas för utveckling och revidering av statens gemensamma system för ekonomi- och personalförvaltningen, inkl. elektroniska system för hantering av resor och räkningar samt för utveckling av informationssystemet Kiekus produktivitet. Avsikten är att anslaget i någon mån också ska användas för utgifter som föranleds av utvecklandet av det datasystem som stöder beredningen av budgeten och rambesluten om statsfinanserna. De årliga utgifterna för förvaltningen av systemet betalas från moment 28.01.01.

Projekt och beräknad användning av anslaget (euro)

   
Utveckling av informationssystemet Kiekus produktivitet samt statsrådets budgeterings- och ramsystem 1 800 000
Genomförande av gemensamma datasystem för ekonomi- och personalförvaltningen 3 500 000
Sammanlagt 5 300 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring -6 960
Sammanlagt -6 960

2017 budget 5 300 000
2016 budget 12 260 000
2015 bokslut 10 560 000