Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
              01. Statskontorets omkostnader
              88. Senatfastigheter
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2017

06. Gemensamma e-tjänster för service och förvaltning (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 1 000 000 euro.

Anslaget får användas till centraliserad upphandling av gemensamma e-tjänster för service och förvaltning.

Förklaring:Anslaget används för att centraliserat skaffa gemensamma e-tjänster för service och förvaltning av Statens center för informations- och kommunikationsteknik eller av andra organisationer. Sådana tjänster är bl.a. identifierings- och betalningstjänsten för medborgare (VETUMA), medborgarkontot och portalen för öppna data.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Tjänst för internetbetalning (överföring till moment 28.20.01) -500
Utgiftsbesparing -1 235
Nivåförändring 2
Sammanlagt -1 733

2017 budget 1 000 000
2016 budget 2 733 000
2015 bokslut 3 804 000