Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
              50. Vissa understöd
         10. Polisväsendet
         20. Gränsbevakningsväsendet
         40. Invandring

Statsbudgeten 2017

29. Mervärdesskatteutgifter inom inrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 75 000 000 euro.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Valtori (överföring från moment 28.01.29) 436
Nivåförändring 11 545
Sammanlagt 11 981

Anslaget står utanför ramen.


2017 budget 75 000 000
2016 II tilläggsb. 11 981 000
2016 budget 63 019 000
2015 bokslut 80 393 632