Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
              01. Inrikesministeriets omkostnader
              (03.) Omkostnader för Förvaltningens IT-central
              04. (26.01.23) Beredskapen i Finland för civil krishantering
              20. Gemensamma utgifter inom informationsförvaltningen
              24. EU:s andel i hanteringen av den inre säkerheten och migrationen
              29. Mervärdesskatteutgifter inom inrikesministeriets förvaltningsområde
              50. Vissa understöd
              66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer utomlands
         10. Polisväsendet
         20. Gränsbevakningsväsendet
         30. Räddningsväsendet och nödcentralerna
         40. Invandring
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

20. Gemensamma utgifter inom informationsförvaltningen (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 8 517 000 euro.

Anslaget får användas för

1) åtgärder som främjar säkerheten inom inrikesförvaltningen

2) utvecklande av digitaliseringen

3) övergripande arkitekturarbete

4) utgifter för upprätthållande och utvecklande av informationssystem i gemensam användning

5) utgifter för underhåll av S-TUVE-nätet.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Nätavgifter (S-TUVE)7 100 000
Övriga gemensamma informationsförvaltningsutgifter för inrikesministeriets förvaltningsområde1 417 000
Sammanlagt8 517 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Minskning i informationsförvaltningskostnader-400
Sammanlagt-400

2017 budget8 517 000
2016 budget8 917 000
2015 bokslut8 917 000