Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2012
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
     11. Skatter och inkomster av skattenatur
     12. Inkomster av blandad natur
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
            90. Avkastning av Penningautomatföreningens verksamhet
       39. Övriga inkomster av blandad natur
     13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst
     15. Lån
   Anslag

Statsbudgeten 2017

33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområdePDF-versio

90. Avkastning av Penningautomatföreningens verksamhet

Under momentet dras det av 8 820 000 euro.

Förklaring: Minskningen av inkomstposten föranleds av att de ansökningar om understöd som hänför sig till organisationshuset i Vallgård har avslagits.


2012 III tilläggsb.-8 820 000
2012 budget390 295 000
2011 bokslut367 495 000
2010 bokslut380 995 000