Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2009
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetusministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
         01.  (31.01 ja 99, osa) Hallinto ja toimialan yhteiset menot
         10.  (31.24, 25, 30, 40, 52, 60, osa ja 99, osa) Liikenneverkko
         20.  (31.20, 41 ja 51) Liikenteen turvallisuus ja valvonta
            (24.) Tiehallinto
            (25.) Tienpidon valtionavut
            (30.) Merenkulkulaitos
         30.  (31.32 ja 60, osa) Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut
            (32.) Merenkulun ja muun vesiliikenteen edistäminen
            (33.) Varustamoliikelaitos
            (34.) Luotsausliikelaitos
            (40.) Ratahallintokeskus
         40.  (31.70 ja 72) Viestintäpalvelut ja -verkot sekä viestinnän tukeminen
            (41.) Rautatievirasto
            (50.) Ilmailulaitos
         50.  (31.80 ja 81) Tutkimus
            (51.) Ilmailuhallinto
            (52.) Ilmaliikenteen korvaukset ja valtionavut
            (60.) Joukkoliikenteen palvelujen ostot, korvaukset ja tuet
         60.  (31.33, 34 ja 50) Liiketoiminta
            (70.) Viestintävirasto
            (72.) Viestinnän korvaukset ja avustukset
            (80.) Ilmatieteen laitos
            (81.) Merentutkimuslaitos
            (99.) Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut menot
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot
       37. Valtionvelan vähentäminen

Statsbudgeten 2017

(32.) Merenkulun ja muun vesiliikenteen edistäminenPDF-versio

Selvitysosa: Luku ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta ja sen momentti 41 siirrettäväksi momentiksi 31.30.(44), momentti 42 siirrettäväksi momentiksi 31.30.(45) ja momentit 43, 50 ja 51 siirrettäväksi luvun 31.30 vastaaviksi momenteiksi.