Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Utrikesförvaltningen
         10. Krishantering
              50. Vissa statsunderstöd
              95. Kursfluktuationer

Statsbudgeten 2017

68. Samarbete med Östersjöområdet, Barentsregionen och den arktiska regionen (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 1 800 000 euro.

Anslaget får användas

1) till multilaterala projekt inom Östersjöområdet, Barentsregionen och den arktiska regionen

2) till projekt som stöder politiken för den nordliga dimensionen

3) till projekt som stöder verkställandet av regeringens Rysslandspolitik

4) för understöd till fonder som verkar i anslutning till internationella finansiella institut

5) till att finansiera sakkunniga som arbetar vid internationella organisationer, finansiella institut eller motsvarande organisationer

6) till betalning av statens konsumtionsutgifter i anslutning till samarbetet med Östersjöområdet, Barentsregionen och den arktiska regionen samt stödet för verkställandet av regeringens Rysslandspolitik

7) till avlönande av personal motsvarande högst sex årsverken i uppgifter för viss tid i sådana projekt vid statliga ämbetsverk och inrättningar som stöder Finlands kommande ordförandeskap i Arktiska rådet.

Förklaring:Med anslaget främjas Finlands nationella mål för samarbetet i fråga om Östersjöområdet, Barentsregionen och den arktiska regionen. Finlands ställning som arktisk aktör stärks. Målet är även att arbeta för att internationell finansiering styrs till projekt som är viktiga för Finland.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Samarbete med den arktiska regionen och Barentsregionen 1 100 000
Samarbete med Östersjöområdet och den nordliga dimensionen 400 000
Verkställandet av Rysslandspolitiken 300 000
Sammanlagt 1 800 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Projekt som stöder Finlands ordförandeskap i Arktiska rådet 200
Sammanlagt 200

2017 budget 1 800 000
2016 budget 1 600 000
2015 bokslut 2 100 000