Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Utrikesförvaltningen
         10. Krishantering
              50. Vissa statsunderstöd
              95. Kursfluktuationer

Statsbudgeten 2017

66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 87 166 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av medlemsavgifter till organisationer som hänför sig till utrikesministeriets ansvarsområde och till betalning av frivilliga finansiella understöd.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Finansiellt bidrag till Nordiska ministerrådets budget 22 496 000
Finansiellt bidrag till FN:s budget 9 996 000
Finansiellt bidrag till FN:s fredsbevarande styrkor 32 595 000
Finansiella bidrag till andra organisationer och fonder som lyder under FN 2 265 000
Medlemsavgift till organisationen för förbud mot kemiska vapen (OPCW) 340 000
Medlemsavgift till Europarådet 3 380 000
Medlemsavgift till OECD 2 868 000
Medlemsavgift till WTO 1 019 000
Finansiella bidrag till OSSE:s budgetar 5 285 000
Provstoppsavtal, Finlands andel av beredningskommitténs kostnader 522 000
Finansiellt bidrag till Internationella brottmålsdomstolen (ICC) 1 150 000
Övriga medlemsavgifter och finansiella bidrag 5 250 000
Sammanlagt 87 166 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring 205
Sammanlagt 205

2017 budget 87 166 000
2016 budget 86 961 000
2015 bokslut 74 455 000