Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Utrikesförvaltningen
         10. Krishantering
              50. Vissa statsunderstöd
              95. Kursfluktuationer

Statsbudgeten 2017

50. Vissa statsunderstöd (fast anslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 1 341 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statsunderstöd till organisationer som hänför sig till utrikesministeriets ansvarsområde.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:De statsunderstöd som beviljas under momentet ska stödja regeringsprogrammets utrikes- och säkerhetspolitiska riktlinjer. Av anslaget reserveras 370 000 euro för frivilligorganisationernas Europainformation. Det ordnas separat ansökningsomgångar för statsunderstöden.

På de statsunderstöd som ska beviljas under momentet tillämpas vad som bestäms i statsunderstödslagen (688/2001).

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Besparingar i organisationsstöd (regeringsprogr. 2015) -3
Sammanlagt -3

2017 budget 1 341 000
2016 budget 1 344 000
2015 bokslut 1 642 880