Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Utrikesförvaltningen
              74. Husbyggen
         10. Krishantering

Statsbudgeten 2017

74. Husbyggen (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 7 750 000 euro.

Anslaget får användas till byggnads- och reparationsprojekt som gäller utrikesförvaltningens lokaler.

Anslaget får även användas till betalning av reparations- och ändringsarbeten av ombyggnadsnatur i lokaler som hyrts ut till staten.

Under detta moment kan även betalas förskott. För deras del budgeteras anslaget enligt kontantprincipen.

Förklaring:Finlands ambassadfastighet i New Delhi repareras under åren 2015—2018. Totalkostnadskalkylen för projektet har preciserats till 14,2 miljoner euro, varav andelen för 2017 är 5,58 miljoner euro.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Byggnadsprojektet i New Delhi -1 250
Ombyggnaden av kansliet i Reykjavik -300
Ombyggnaden av kansliet vid ambassaden i Haag -500
Ombyggnaden av tjänstebostaden vid ambassaden i Buenos Aires -100
Sammanlagt -2 150

2017 budget 7 750 000
2016 budget 9 900 000
2015 bokslut 4 000 000