Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Utrikesförvaltningen
              74. Husbyggen
         10. Krishantering

Statsbudgeten 2017

20. Utgifter från kultur- och vetenskapsinstitutens fastigheter (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 2 282 000 euro.

Anslaget får användas

1) till utgifter för underhåll av kultur- och vetenskapsinstitut utomlands

2) till utgifter för bygg- och reparationsprojekt vid kultur- och vetenskapsinstitut utomlands.

Under detta moment kan även betalas förskott. För deras del budgeteras anslaget enligt kontantprincipen.

Förklaring:Statens kultur- och vetenskapsinstituts fastigheter i utlandet övergår i utrikesministeriets ägarbesittning den 1 januari 2017. Fastigheterna är Villa Lante och bostaden i Rom, Finlands institut i Frankrike, den nordiska paviljongen (en tredjedel) och Finlands Aaltopaviljong på Biennalområdet i Venedig samt Finlands Ateninstitut och dess gästhus. Fastigheterna har hyrts ut till finländska kultur- och vetenskapsinstitut för deras verksamhet utomlands.

Avsikten är att under 2017 grundligt renovera de utrymmen som Finlands institut i Frankrike har i Paris. Kostnadsförslaget för projektet är 1 300 000 euro.

Hyresinkomsterna från institutfastigheterna har budgeterats under moment 12.24.20.


2017 budget 2 282 000