Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Ägarstyrningen
         30. Justitiekanslersämbetet
         90. Övriga utgifter
              21. Ordnar
              26. Finland 100

Statsbudgeten 2017

21. Ordnar (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 700 000 euro.

Anslaget får användas till ersättning av kostnaderna för hederstecken som utan lösen tilldelas statstjänstemän och andra.


2017 budget 700 000
2016 II tilläggsb. 100 000
2016 budget 700 000
2015 bokslut 691 013