Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Tuloarviot
       01. Hallinto
       90. Kuntien tukeminen

Statsbudgeten 2017

30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallintoPDF-versio

01. Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 51 454 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 143 000 euroa talousarvioesityksen 51 311 000 euroon nähden aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2014 talousarvio 51 454 000
2013 IV lisätalousarvio -136 000
2013 talousarvio 50 587 000
2012 tilinpäätös 49 200 000

02. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 191 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös talouspolitiikan arviointineuvoston toimintamenojen maksamiseen.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Muutos talousarvioesityksen 4 219 000 euroon nähden on 28 000 euroa, missä on otettu huomioon vähennyksenä 69 000 euroa siirtona momentille 23.01.22 valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoimintaan ja lisäyksenä 30 000 euroa siirtona momentilta 28.20.03 talouspolitiikan arviointineuvoston toimintamenojen maksamiseen ja 11 000 euroa palkkausten tarkistuksista johtuen.

Valtioneuvoston on tarkoitus asettaa riippumaton talouspolitiikan arviointineuvosto arvioimaan tieteelliseltä pohjalta hallituksen talouspolitiikkaa ja erityisesti finanssipolitiikkaa ja julkista taloutta talouspoliittisen päätöksenteon ja sen valmistelun laadun, avoimuuden ja ymmärrettävyyden vahvistamiseksi. Arviointineuvoston teettämät tutkimukset ja selvitykset on tarkoitus maksaa momentin 23.01.22 määrärahasta.


2014 talousarvio 4 191 000
2013 IV lisätalousarvio -11 000
2013 talousarvio 4 233 000
2012 tilinpäätös 4 207 000

03. Väestörekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 9 816 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Lisäys 5 000 euroa talousarvioesityksen 9 811 000 euroon nähden aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2014 talousarvio 9 816 000
2013 IV lisätalousarvio -4 000
2013 I lisätalousarvio 2 740 000
2013 talousarvio 7 083 000
2012 tilinpäätös 7 477 000