Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Valtiovarainministeriön ehdotus vuoden 2004 kolmanneksi lisätalousarvioksi
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Eduskunta
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvosto
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetusministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       01. Sosiaali- ja terveysministeriö
       07. Työterveyslaitos
       15. Perhekustannusten tasaus
       17. Työttömyysturva
       19. Eläkevakuutus
            51. Valtion osuus maatalousyrittäjien eläkelaista johtuvista menoista
            52. Valtion osuus yrittäjien eläkelaista johtuvista menoista
            60. Valtion osuus kansaneläkelaista johtuvista menoista
       28. Muu toimeentuloturva
       32. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto
       53. Terveyden edistäminen ja terveysvalvonta
       57. Lomatoiminta
     34. Työministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Statsbudgeten 2017

60. Valtion osuus kansaneläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 11 000 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve aiheutuu vakuutusmaksutuottoarvion tarkentumisesta sekä kirjanpitoon liittyvien muutosten vaikutuksesta.


2004 III lisätalousarvio11 000 000
2004 talousarvio1 097 000 000
2003 tilinpäätös989 648 698
2002 tilinpäätös1 015 893 002