Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
         01. Republikens president
              29. Mervärdesskatteutgifter
       23. Statsrådets kansli

Statsbudgeten 2017

02. Utgifter för pensionerade presidenter (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 600 000 euro.

Anslaget får i enlighet med 1 § 2 mom. i lagen om republikens presidents rätt till pension (40/1994) användas till betalning av utgifterna för den service som ställts till de pensionerade presidenternas förfogande.


2017 budget 600 000
2016 budget 600 000
2015 bokslut 600 000