Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
         01. Riksdagsledamöterna
         10. Riksdagens kansli
         40. Statens revisionsverk
              29. Mervärdesskatteutgifter
       23. Statsrådets kansli

Statsbudgeten 2017

01. Omkostnader för statens revisionsverk (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 15 325 000 euro.

Förklaring:Revisionsverkets budgetförslag baserar sig på att de externa uppgifter som föreskrivs för revisionsverket i grundlagen och de övriga lagstadgade uppgifterna, nämligen övervakning av finanspolitiken och parti- och valfinansieringen, samt uppgiften att granska den verksamhet som bedrivs av myndigheten för finansiell stabilitet (lagen om myndigheten för finansiell stabilitet, 1195/2014) sköts inom ramen för anslagsnivån i de riktlinjer och den ram för ekonomin och personalplaneringen som kanslikommissionen fastställt.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -135
Sammanlagt -135

2017 budget 15 325 000
2016 budget 15 460 000
2015 bokslut 15 307 000