Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
         01. Riksdagsledamöterna
         10. Riksdagens kansli
              29. Mervärdesskatteutgifter
         40. Statens revisionsverk
       23. Statsrådets kansli

Statsbudgeten 2017

01. Utrikespolitiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 3 398 000 euro.

Förklaring:Som beräknade inkomster av verksamheten har beaktats bl.a. intäkterna av beställningar, utomstående projektfinansiering för forskning, kostnadsersättningar och avgiftsbelagd verksamhet till ett belopp av sammanlagt 650 000 euro. Forskningsagendan för 2017—2019 består av tre program, med temana Europeiska unionen, särskilt forskningen i dess yttre förbindelser, ekonomi och politiska system, Europeiska unionens östra grannskap och Ryssland samt global säkerhet. Även 2017 är det viktigaste projektet ett flerårigt projekt för forskning i Förenta staterna som finansieras av Jane och Aatos Erkkos stiftelse. Projektet inleddes 2013. Dessutom pågår ett litet antal forskningsprojekt, varav ett särskilt gäller forskningen i Finlands utrikespolitik, som utgör ett tvärsnitt av forskningsprogrammen. Institutet har också ett småskaligt forskningscenter för Förenta staternas politik och makt, som drivs med stöd av Jane och Aatos Erkkos stiftelse.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 4 153 4 000 4 048
Bruttoinkomster 694 587 650
Nettoutgifter 3 459 3 413 3 398
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 460    
— överförts till följande år 384    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Årlig tilläggskostnad på grund av användningen av informationssystemet Kieku 13
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -28
Sammanlagt -15

2017 budget 3 398 000
2016 budget 3 413 000
2015 bokslut 3 383 000