Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
         01. Riksdagsledamöterna
         10. Riksdagens kansli
         20. Riksdagens justitieombudsman
         30. Utrikespolitiska institutet
              01. Utrikespolitiska institutets omkostnader
              29. Mervärdesskatteutgifter
         40. Statens revisionsverk
         90. Riksdagens övriga utgifter
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

30. Utrikespolitiska institutetPDF-versio

01. Utrikespolitiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 3 398 000 euro.

Förklaring: Som beräknade inkomster av verksamheten har beaktats bl.a. intäkterna av beställningar, utomstående projektfinansiering för forskning, kostnadsersättningar och avgiftsbelagd verksamhet till ett belopp av sammanlagt 650 000 euro. Forskningsagendan för 2017—2019 består av tre program, med temana Europeiska unionen, särskilt forskningen i dess yttre förbindelser, ekonomi och politiska system, Europeiska unionens östra grannskap och Ryssland samt global säkerhet. Även 2017 är det viktigaste projektet ett flerårigt projekt för forskning i Förenta staterna som finansieras av Jane och Aatos Erkkos stiftelse. Projektet inleddes 2013. Dessutom pågår ett litet antal forskningsprojekt, varav ett särskilt gäller forskningen i Finlands utrikespolitik, som utgör ett tvärsnitt av forskningsprogrammen. Institutet har också ett småskaligt forskningscenter för Förenta staternas politik och makt, som drivs med stöd av Jane och Aatos Erkkos stiftelse.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Bruttoutgifter4 1534 0004 048
Bruttoinkomster694587650
Nettoutgifter3 4593 4133 398
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år460  
— överförts till följande år384  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Årlig tilläggskostnad på grund av användningen av informationssystemet Kieku13
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.)-28
Sammanlagt-15

2017 budget3 398 000
2016 budget3 413 000
2015 bokslut3 383 000

29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 210 000 euro.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Ändring i mervärdesskatteutgifterna15
Sammanlagt15

Anslaget står utanför ramen.


2017 budget210 000
2016 budget195 000
2015 bokslut201 300