Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
         01. Riksdagsledamöterna
         10. Riksdagens kansli
              29. Mervärdesskatteutgifter
         40. Statens revisionsverk
       23. Statsrådets kansli

Statsbudgeten 2017

70. Dataadministrationens anskaffningar av utrustning och utvecklingsprojekt (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 5 325 000 euro.

Anslaget får användas till anskaffningar av maskiner och utrustning för dataadministrationen samt till betalning av projekt för utvecklande av nya tillämpningar eller tillämpningar som ersätter nuvarande tillämpningar och som hänför sig till användningen av maskinerna och utrustningen.

Förklaring:Det ökade anslaget beror framför allt på ibruktagandet efter den grundliga renoveringen av Riksdagshuset. Det förutsätter bl.a. byggande av WLAN- och LAN-nät, anskaffning av AV-utrustning och utrustning för systemet i plenisalen. För dessa har 2 860 000 euro reserverats av anslaget under momentet.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Planenliga projekt för utveckling av informationssystemen 2 935
Sammanlagt 2 935

2017 budget 5 325 000
2016 budget 2 390 000
2015 bokslut 4 000 000