Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
         01. Riksdagsledamöterna
         10. Riksdagens kansli
              29. Mervärdesskatteutgifter
         40. Statens revisionsverk
       23. Statsrådets kansli

Statsbudgeten 2017

51. Assistentbidrag till riksdagsgrupperna (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 2 790 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av bidrag enligt kanslikommissionens beslut (4.3.2015 § 3) om den s.k. gruppkanslimodellen till de riksdagsgrupper vars ledamotsassistenter blivit anställda av gruppkanslierna.

Kanslikommissionen ger vid behov närmare anvisningar om storleken på bidraget, villkoren och tidpunkterna för övergången till anställning samt om andra principer som gäller för gruppkanslimodellen.

Förklaring:Bidragsbeloppet inom ramen för gruppkanslimodellen justeras årligen i enlighet med förändringen i anställningskostnader och lönebikostnader, kostförmånens beskattningsvärde, resekostnader och administrationskostnader. Justeringarna utförs som tjänsteåliggande vid förvaltnings- och serviceavdelningen. Från och med justeringen den 1 april 2016 är bidragsbeloppet detsamma som 2016, alltså 3 469,25 euro i månaden per ledamot, och det gäller till utgången av 2017. Assistentbidraget betalas för 67 riksdagsledamöter.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Assistentutgifter (överföring till moment 21.10.01) -1 374
Sammanlagt -1 374

2017 budget 2 790 000
2016 budget 4 164 000