Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
         01. Riksdagsledamöterna
         10. Riksdagens kansli
              29. Mervärdesskatteutgifter
         40. Statens revisionsverk
       23. Statsrådets kansli

Statsbudgeten 2017

01. Omkostnader för riksdagens kansli (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 54 034 000 euro.

Förklaring:I anslaget ingår anställningskostnader och andra personalkostnader, resekostnader och mobiltelefonkostnader för ledamotsassistenter som är anställda vid riksdagens kansli till ett belopp på sammanlagt 4 801 000 euro. Dessutom kan anslaget användas för underhåll och anskaffning av lokaler, inventarier och utrustning som behövs i riksdagsgruppernas verksamhet samt för personalens företagshälsovård enligt vad kanslikommissionen bestämmer.

För bidrag till gruppkanslierna för assistenter som är anställda av riksdagsgrupperna finns moment 21.10.51.

Fastighetsbyråns och dataadministrationsbyråns driftsutgifter med anledning av den grundliga renoveringen betalas under moment 21.10.02.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Assistentutgifter (överföring från moment 21.10.51) 1 374
Nordiska rådets höstsession vid riksdagen, engångsutgift 390
Omkostnadsbesparing -205
Riksdagens evenemang inom ramen för jubileumsåret Finland 100, engångsutgift 575
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -482
Sammanlagt 1 652

2017 budget 54 034 000
2016 budget 52 382 000
2015 bokslut 55 784 798