Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Ränta på statsskulden

Statsbudgeten 2017

09. Övriga utgifter för statsskuldenPDF-versio

20. Arvoden och andra utgifter för statsskulden (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 11 510 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av förberedelser för statens upplåning och skuldhantering, upptagande och emission av lån, återbetalning av lån, utgifter som förorsakas av derivatavtal, sakkunnigarvoden och andra arvoden samt till betalning av övriga utgifter för förverkligandet av upplåning och skuldhantering

2) till driftskostnader för clearing- och betalningssystem och till betalning av utgifter för anskaffning av kortfristig tillfällig finansiering samt till reklam- och marknadsföringskostnader i anslutning till emission av avkastningsobligationer.

Förklaring:Vid dimensioneringen av anslaget har beaktats de kostnader som föranleds av den befintliga skuldstocken och upplåningen under åren 2016—2017 samt av åtgärderna inom skuldhanteringen.

Inkomster som dras av från bruttoutgifterna är de inkomster som inflyter av kontantsäkerheter.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Emissions-, försäljnings- och marknadsföringskostnader 18 000 000
Inlösenavgifter och ombudsmannaarvoden 10 000
Utgifter för mottagen kontantsäkerhet -8 000 000
Övriga utgifter 1 500 000
Sammanlagt 11 510 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Preciserad uppskattning -25 590
Sammanlagt -25 590

Anslaget står utanför ramen.


2017 budget 11 510 000
2016 budget 37 100 000
2015 bokslut 6 496 768