Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden
         01. Ränta på statsskulden
              90. Ränta på statsskulden
         09. Övriga utgifter för statsskulden

Statsbudgeten 2017

01. Ränta på statsskuldenPDF-versio

90. Ränta på statsskulden (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 296 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av räntor på statsskulden, föråldrade räntor och räntor som förorsakas av kortfristig tillfällig finansiering samt utgifter för de derivatavtal som ingåtts för att reglera låneportföljens riskposition.

Förklaring: Skulden i euro uppgick vid utgången av 2015 till 99 472 miljoner euro och den genomsnittliga nominella räntan på skulden var 1,53 %. Som beräkningsantagande för 2017 års upplåning har använts -0,20 % ränta för ränteperioder på 3 månader och 0,80 % ränta för ränteperioder på 10 år.

Inkomster som dras av från bruttoutgifterna är ränteinkomster från statslån och inkomster som flyter in från derivat som skyddar räntebetalningen i fråga om statslån.

Beräknad användning av anslaget (mn euro)

  
Serieobligationslån1 325
Övriga obligationslån-16
Övriga masskuldebrevslån-6
Skuldförbindelselån-6
Skuldebrevslån och övriga lån-1
Sammanlagt1 296

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nya ränteantaganden-40 000
Preciserad uppskattning-200 000
Sammanlagt-240 000

Anslaget står utanför ramen.


2017 budget1 296 000 000
2016 II tilläggsb.-56 000 000
2016 budget1 536 000 000
2015 bokslut1 523 591 805