Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Ränta på statsskulden
              90. Ränta på statsskulden

Statsbudgeten 2017

01. Ränta på statsskuldenPDF-versio

90. Ränta på statsskulden (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 296 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av räntor på statsskulden, föråldrade räntor och räntor som förorsakas av kortfristig tillfällig finansiering samt utgifter för de derivatavtal som ingåtts för att reglera låneportföljens riskposition.

Förklaring:Skulden i euro uppgick vid utgången av 2015 till 99 472 miljoner euro och den genomsnittliga nominella räntan på skulden var 1,53 %. Som beräkningsantagande för 2017 års upplåning har använts -0,20 % ränta för ränteperioder på 3 månader och 0,80 % ränta för ränteperioder på 10 år.

Inkomster som dras av från bruttoutgifterna är ränteinkomster från statslån och inkomster som flyter in från derivat som skyddar räntebetalningen i fråga om statslån.

Beräknad användning av anslaget (mn euro)

   
Serieobligationslån 1 325
Övriga obligationslån -16
Övriga masskuldebrevslån -6
Skuldförbindelselån -6
Skuldebrevslån och övriga lån -1
Sammanlagt 1 296

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nya ränteantaganden -40 000
Preciserad uppskattning -200 000
Sammanlagt -240 000

Anslaget står utanför ramen.


2017 budget 1 296 000 000
2016 II tilläggsb. -56 000 000
2016 budget 1 536 000 000
2015 bokslut 1 523 591 805