Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Miljö- och naturvård
              70. Fartygsinvesteringar

Statsbudgeten 2017

66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 1 440 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer och överenskommelser i anslutning till miljöministeriets ansvarsområde samt till andra betalningar till utlandet som föranleds av internationella förbindelser.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Klimat och atmosfär 370 000
Ekosystemtjänsterna och den biologiska mångfalden 445 000
Östersjön, vattendrag och vattenresurser 410 000
Materialeffektivitet och kemikalier 150 000
Boende och byggd miljö 2 000
Andra betalningar till utlandet 63 000
Sammanlagt 1 440 000

2017 budget 1 440 000
2016 budget 1 440 000
2015 bokslut 1 440 000