Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Miljö- och naturvård
              70. Fartygsinvesteringar

Statsbudgeten 2017

64. EU:s miljöfonds deltagande i miljö- och naturvårdsprojekt (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 4 500 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av projekt som EU-kommissionen godkänt och som delfinansieras ur LIFE-miljöfonden för finansieringsperioden 2007—2013 och den nya perioden 2014—2020 samt till betalning av EU-medfinansieringsandelar för andra pilotprojekt.

Anslaget får även användas till betalning av konsumtionsutgifter.

Anslaget får användas till avlönande av personal för projektuppgifter motsvarande 60 årsverken.

Under momentet nettobudgeteras de sjukdagpenningar och moderskapspenningar som betalas till arbetsgivaren.

Förklaring:Anslaget används för EU-delfinansiering av projekt som organisationerna inom statsförvaltningen genomför inom programmet LIFE+ 2007—2013 och 2014—2020.

Statens finansieringsandel i de EU-delfinansierade LIFE-projekten och pilotprojekten intäktsförs under moment 12.35.99.

Anslaget står utanför ramen.


2017 budget 4 500 000
2016 budget 4 500 000
2015 bokslut 3 000 000