Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna
              50. Fronttillägg

Statsbudgeten 2017

57. Statsunderstöd för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 3 608 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för rehabilitering av frontveteraner med stöd av lagen om rehabilitering av frontveteraner (1184/1988)

2) till betalning av undersöknings- och utvecklingsutgifter inom rehabiliteringen av frontveteraner

3) till betalning av sakkunnigarvoden som hänför sig till rehabiliteringskostnader

4) till betalning av öppenvård som underlättar boende i hemmet.

Förklaring:Vid dimensioneringen av anslaget har det beräknade servicebehovet samt avkastningen av penningspelsverksamheten beaktats under moment 33.50.56.

Genom konkurrensutsättning och kvalitetsrevision dämpar man stegringen när det gäller priserna för vårddagar och sörjer för kvaliteten på rehabiliteringsservicen.

Antalet frontveteraner beräknas vid utgången av år 2017 vara 11 600.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Rehabilitering av veteraner (bortfall av ett tillägg av engångsnatur) -4 000
Tryggande av nivån på veteranrehabiliteringen -3 800
Sammanlagt -7 800

2017 budget 3 608 000
2016 budget 11 408 000
2015 bokslut 9 608 000