Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna

Statsbudgeten 2017

53. Statens pensionsersättning för tiden för vård av barn och för tiden för studier (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 12 200 000 euro.

Anslaget får användas till statens andel av pensionsersättningen enligt 8 § i lagen om pensionsersättning som ska betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier (644/2003).

Förklaring:Kostnaderna för pension som beviljats för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier ersätts helt och hållet av statens medel.

Den statliga ersättningen har betalats med ett års fördröjning. År 2017 kommer man att övergå tiil ett förfarande enligt vilket staten betalar sin andel i förskott för det innevarande året. Av denna anledning omfattar det reserverade anslaget i budgeten för 2017 ersättningarna för både 2016 och 2017.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ändring av förfarandet för betalning av statens andel till ett förskottsförfarande 4 200
Ändring i behovskalkylen 2 500
Sammanlagt 6 700

2017 budget 12 200 000
2016 budget 5 500 000
2015 bokslut 2 417 514