Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
              51. Barnbidrag
              53. Militärunderstöd
              54. Bostadsbidrag
              55. Underhållsstöd
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna

Statsbudgeten 2017

30. Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään lisäystä 162 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 699 000 euroa liittyen valtionosuuslain (1704/2009) 32 §:n mukaiseen perusopetuksen aloittamisen johdosta maksettavaan rahoitukseen sekä lisäyksenä 111 000 euroa liittyen Juankosken kunnan vuosien 2012 ja 2013 valtionosuuden oikaisuun ja 750 000 euroa palautuksena momentilta 28.90.20. Palautus liittyy vuodelle 2011 myönnetyn määrärahan peruuttamiseen.


2013 IV lisätalousarvio 162 000
2013 I lisätalousarvio 500 000
2013 talousarvio 8 677 405 000
2012 tilinpäätös 8 470 927 096
2011 tilinpäätös 8 133 691 195