Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
              51. Barnbidrag
              53. Militärunderstöd
              54. Bostadsbidrag
              55. Underhållsstöd
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna

Statsbudgeten 2017

56. Tolktjänster för gravt handikappade (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 46 900 000 euro.

Anslaget får användas till ordnande av tolktjänster enligt lagen om tolkningstjänster för handikappade personer (133/2010).

Förklaring:Folkpensionsanstalten svarar för ordnandet av tolktjänsterna för gravt handikappade. Antalet personer som är berättigade till tolktjänster beräknas uppgå till ca 6 000 år 2017.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ändring i behovskalkylen 2 100
Sammanlagt 2 100

2017 budget 46 900 000
2016 budget 44 800 000
2015 bokslut 41 499 900