Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
              51. Barnbidrag
              53. Militärunderstöd
              54. Bostadsbidrag
              55. Underhållsstöd
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna

Statsbudgeten 2017

54. Bostadsbidrag (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 1 268 500 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av bostadsbidrag enligt lagen om allmänt bostadsbidrag (938/2014).

Förklaring:Grunden för dimensioneringen av anslaget är behovet av bostadsbidrag enligt lagen om allmänt bostadsbidrag. På behovet av bostadsbidrag inverkar de förändringar som sker i antalet bidragstagare samt i bidragstagarnas boendeutgifter och inkomster.

Antalet bidragstagare som får allmänt bostadsbidrag beräknas vara 273 100 vid utgången av 2016 och 417 400 vid utgången av 2017. Det allmänna bostadsbidraget beräknas i genomsnitt uppgå till 332 euro 2016 och 338 euro 2017.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om allmänt bostadsbidrag och lagen om studiestöd.

Könsneutraliteten i äktenskapslagen har endast små konsekvenser för anslaget under momentet.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Frysning av de maximala boendeutgifterna och sänkning av de maximala utgifterna i kommungrupp 3 och 4 med 4 % -24 200
Inbesparing i indexbundna utgifter -9 500
Kostnader på grund av att asylsökande beviljats uppehållstillstånd 31 000
Preciserad spareffekt på grund av justering av grunderna för bostadsbidrag -4 000
Ändring i behovskalkylen 94 800
Överföring av studerande till det allmänna bostadsbidraget 138 300
Sammanlagt 226 400

Anslaget står utanför ramen.


2017 budget 1 268 500 000
2016 II tilläggsb. 26 210 000
2016 budget 1 042 100 000
2015 bokslut 924 300 000