Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
              51. Barnbidrag
              53. Militärunderstöd
              54. Bostadsbidrag
              55. Underhållsstöd
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna

Statsbudgeten 2017

53. Militärunderstöd (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 16 500 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av militärunderstöd enligt militärunderstödslagen (781/1993).

Förklaring:Det beräknas att 9 200 personer omfattas av militärunderstödet år 2017. Ca 5,5 % av understödstagarna är anhöriga till beväringar och civiltjänstgörare årligen. Grundbidragets belopp för de anhöriga utgör sammanlagt ca 1 400 000 euro på årsnivå.

I samband med budgetpropositionen lämnar regeringen en proposition till riksdagen med förslag till lag om indexjustering för 2017 av folkpensionerna och vissa andra förmåner samt till lagar om ändring av 2 § i lagen om folkpensionsindex och 9 § i lagen om utkomststöd. Enligt propositionen ska folkpensionsindex frysas åren 2017—2019 och folkpensionsindexets poängtal dessutom sänkas med 0,85 procent. Konsekvenserna för anslaget under momentet är små.

Könsneutraliteten i äktenskapslagen har endast små konsekvenser för anslaget under momentet.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ändring i behovskalkylen -1 900
Sammanlagt -1 900

2017 budget 16 500 000
2016 budget 18 400 000
2015 bokslut 17 100 000