Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
              51. Barnbidrag
              53. Militärunderstöd
              54. Bostadsbidrag
              55. Underhållsstöd
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna

Statsbudgeten 2017

52. Vissa familjeförmåner som ska ersättas av staten (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 4 600 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av ersättningar som staten betalar enligt 9 § i lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn (1128/1996).

Förklaring:Det beräknas att stöd för hemvård av barn år 2017 betalas till i medeltal 450 familjer i utlandet per månad.

Könsneutraliteten i äktenskapslagen har endast små konsekvenser för anslaget under momentet.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
ICT-direktivet 1 300
Sammanlagt 1 300

2017 budget 4 600 000
2016 budget 3 300 000
2015 bokslut 2 903 745