Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
              51. Barnbidrag
              53. Militärunderstöd
              54. Bostadsbidrag
              55. Underhållsstöd
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna

Statsbudgeten 2017

51. Barnbidrag (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 1 360 500 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av barnbidrag enligt barnbidragslagen (796/1992).

Förklaring:Av anslaget under momentet betalas enligt uppskattning barnbidrag för 1 012 700 barn år 2017. Av dem är ca 157 600 barn till ensamförsörjare. Antalet familjer som får barnbidrag år 2017 beräknas vara ca 555 100. Till ensamförsörjare betalas barnbidraget förhöjt.

I samband med budgetpropositionen lämnar regeringen ett förslag till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och av 8 § i lagen om underhållsstöd samt vissa lagändringar till följd av en ändring av äktenskapslagen. Konsekvenserna för anslaget under momentet är små. Ändringen av äktenskapslagen berör momenten 33.10.51, 33.10.52, 33.20.53, 33.10.54, 33.10.55, 33.10.57, 33.20.50, 33.20.51, 33.20.52, 33.30.60 och 33.40.60.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen en proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 § i barnbidragslagen.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Inbesparing i indexbundna utgifter -11 700
Kostnader på grund av att asylsökande beviljats uppehållstillstånd 2 400
Ändring i behovskalkylen -13 200
Sammanlagt -22 500

2017 budget 1 360 500 000
2016 II tilläggsb. 1 610 000
2016 budget 1 383 000 000
2015 bokslut 1 377 800 000