Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna

Statsbudgeten 2017

66. Internationella medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 3 707 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av internationella organisationers och inrättningars medlemsavgifter, finansiella bidrag och utgifter för stödjande av speciella program.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Precisering av kalkylen för internationella medlemsavgifter och finansiella bidrag -123
Sammanlagt -123

2017 budget 3 707 000
2016 budget 3 830 000
2015 bokslut 4 032 000